Publicerat 

Kina

Kina

Kina är det befolkningsmässigt största landet in världen, med en stor kinesisk befolkning men även 54 officiellt erkända minoritetsfolk som sammanlagt också omfattar många miljoner människor.

Landet har två officiellt erkända kyrkor, den protestantiska China Christian Council, knuten till Tre-Själv rörelsen, och den andra en katolsk kyrka som inte är knuten till Vatikanen. Dessutom finns det flera stora nätverk av icke-registrerade församlingar. Equmeniakyrkan har ett regelbundet utbyte mellan kyrkorna med besök av kinesiska pastorer i Sverige som att vi besöker församlingar i Kina. Vi stöder utbildning för ungdomar och i teologi på teologiska seminarium som finns i Wuhan.  

Ge en gåva

Hubei2012-132-Lt-300x225

Svenska Missionskyrkan arbetade i Kina från 1890 till 1951 i två geografiskt skilda områden, Hubeiprovinsen och Xinjiangprovinsen. På senare tid har kontakter med de kristna i Kina återupptagits. Kyrkan i Kina växer, man evangeliserar både på landsbygden och i städerna. Det finns ett stort framtidshopp och en stor glädje i kyrkan.

Equmeniakyrkans kontakter är främst med kyrkan i Hubeiprovinsen men det finns även kontakter i andra delar av landet. Idag sker regelbundna utbyten med kyrkan i Hubei.

Genom utbildning får barn och ungdomar möjlighet att kunna försörja sig själva och sin familj. Många ungdomar i Kina kan dock inte fullfölja studierna eller tillgodogöra sig den utbildning som erbjuds. Studietakten och kraven är höga och resurserna ojämnt fördelade.

Equmeniakyrkan stöder bland annat skolan ”Arken” i Gedian utanför Wuhan, som drivs av kyrkan i Hubeiprovinsen och där ungdomar som av någon anledning inte har klarat den ordinarie skolan genom kyrkans försorg får en andra chans. Ungefär som man kan gå på folkhögskola och läsa in gymnasiet i Sverige. Utbildning ges i grundläggande ämnen samt i estetiska ämnen. Elever till skolan kommer från flera av Kinas provinser. Årligen medverkar svenska praktikanter på skolan.

Kina är det befolkningsmässigt största landet in världen, med en stor kinesisk befolkning men även 54 officiellt erkända minoritetsfolk som sammanlagt också omfattar många miljoner människor. Landet har två officiellt erkända kyrkor, den protestantiska China Christian Council, knuten till Tre-Själv rörelsen, och den andra en katolsk kyrka som inte är knuten till Vatikanen. Dessutom finns det flera stora nätverk av icke-registrerade församlingar.

Equmeniakyrkan samarbetar på olika sätt med kyrkan i Hubei. Det gör besök åt båda hållen där man kan medverka på olika sätt. Kinesiska pastorer har varit i Sverige och medverkat i gudstjänster och annat. Svenska volontärer och medarbetare har besökt församlingar i Kina.

I Kina och även i Hubei växer kyrkan i snabb takt. Nya församlingar bildas och församlingar växer. Då finns det ett ständigt behov av nya kyrkobyggnader. Equmeniakyrkan har varit med och gett viss stöd till ett antal sådana. Dessa behov fortsätter. Den största församlingen i provinsen är Thanksgiving Church i Wuhan. Den grundades 1992 och har vuxit alltsedan dess. Kyrkan är relativt nybyggd och innehåller både kantor, olika samlingslokaler, och flera möteslokaler. Numera firar man fyra eller fem gudstjänster varje söndag.

Men även på landsbygden öppnar man nya kyrkor regelbundet. Kyrkan i Macheng till exempel, i ett område där missionärer har verkat för många decennier sedan, har byggts de senaste åren med stöd ifrån Sverige.

Arken i Gedian
Genom utbildning får barn och ungdomar möjlighet att kunna försörja sig själva och sin familj. Många ungdomar i Kina kan dock inte fullfölja studierna eller tillgodogöra sig den utbildning som erbjuds. Studietakten och kraven är höga och resurserna ojämnt fördelade.

Equmeniakyrkan stöder bland annat skolan ”Arken” i Gedian utanför Wuhan, som drivs av kyrkan i Hubeiprovinsen och där ungdomar som av någon anledning inte har klarat den ordinarie skolan genom kyrkans försorg får en andra chans. Ungefär som man kan gå på folkhögskola och läsa in gymnasiet i Sverige. Utbildning ges i grundläggande ämnen samt i estetiska ämnen. Elever till skolan kommer från flera av Kinas provinser. Årligen medverkar svenska praktikanter på skolan.

Teologiska seminarium Wuhan
Equmeniakyrkan samarbetar med Zhong Nan Theological Seminar i Wuhan,utbildning kina-300x225 Hubeiprovinsen. Fredrik Fällman, besökte Wuhan i september 2012, då han mötte elever och lärare vid seminariet. När jag kommer in i Tacksägelsekyrkan möts jag av små grupper med unga
 tjejer klädda i vackra röda kinesiska dräkter som bugar och önskar mig Guds välsignelse och Guds frid. På ett band över axeln står ”Tacksägelsekyrkan i Wuhan, Hubei, välkomnar dig!”. I pass efter pass turas de om att stå där under de tre dagar som Tacksägelsekyrkans tioårsjubileum varar. En av dagarna sätter jag mig ner och pratar med tre av dessa tjejer som alla är pastorskandidater från Zhongnan-seminariet, det stora regionala teologiska seminarium som finns i Wuhan sedan 1985. 

Guo Wenjing och Liu Ning läser första året på Zhongnan-seminariet och har just kommit in i studierna. Niu Xuehui läser tredje året, men är ändå nykomling i Wuhan då hon tidigare läst en kortare tvåårig utbildning i sin hemprovins Henan. Också Liu Ning kommer från Henan, den provins som tillsammans med Zhejiang har det största antalet kristna i Kina.

Läs mer

Zhongnan-seminariet har nu runt 300 studenter sedan man det senaste året tagit emot många med en kortare utbildning från andra provinser, bland dem Niu Xuehui. Tacksägelsekyrkans lokaler har använts som undervisningslokaler och boende för de många studenterna. Man planerar nu för ett stort nytt campus i en förort till Wuhan och man räknar med att påbörja byggnationen i slutet av 2012, men man saknar ännu en del av finansieringen.

 

Kristendomen nådde Kina med säkerhet 635 då den persiska munken Alopen kom till Kina. Men det kan ha funnits tidigare kontakter. Kristendomen blev officiellt accepterat av kejsaren, men senare kejsare motarbetade den kristna kyrkan. Denna tidiga kristendom tillhörde nestorianerna. I slutet på 1200-talet återkom den nestorianska kristendomen genom den mongoliska Yuan-dynastin. På den tiden var kristendomen den viktigaste religionen i Mongoliet. Samtidigt kom de första katoliker till landet.

Olika härskare ställde sig olika till kristendomen. Ibland var den förbjuden och kristna förföljdes och ibland främjades den. På 1600-talet missionerade Jesuiter i landet, tills påven förbjöd deras kontextuella  mission.

1804 kom brittiska Robert Morrison som första protestantiska missionär till Kina. Mission förbjöds kort därefter men landet öppnades på 1840-talet lite mer för väst. Av stor betydelse blev Hudson Taylor och hans organisation China Inland Mission (idag OMF). Taylor kom 1854.

Mission i Hubeiprovinsen
År 1890 anlände de första missionärerna från Svenska Missionskyrkan till provinsen Hubei i centrala Kina. Man predikade och grundade församlingar, man startade skolor och sjukstugor. 1924 bildades det Kinesiska Missionsförbundet vilket som mest kom att ha ca 4 000 medlemmar. I samband med utropandet av Folkrepubliken Kina 1949 tvingades alla missionärer lämna landet och under några årtionden var det omöjligt att ha kontakt med kyrkan i Kina.

I början på 1980-talet togs kontakt med de kristna i Hubeiprovinsen och ett besök gjordes från Sverige. Under 1980-talet hölls kontakterna vid liv genom enskilda besök och ett mindre ekonomiskt stöd. Sedan mitten av 1990-talet har många besök gjorts i båda riktningarna.

Mission i Xinjiang
Svenska Missionskyrkan beslutade år 1893 att starta missionsarbete i Xinjiang, dåvarande Östturkestan. Man arbetade främst bland folkgruppen uigurer med början i Kashgar, en mötesplats för många folkslag, språk och religioner, en knutpunkt för kommunikationer. Uigurer är ett turkiskt folk som även bor i Kazakhstan. Missionärerna samlade folk till möten, startade sjuk- och hälsovård, barnhem, tryckeri och spred litteratur. Under större delen av tiden mötte man stora svårigheter och man fick inte se många människor omvända sig till kristen tro. Under 1930-talet kom förföljelse från olika politiska grupper och 1938 flydde de sista missionärerna undan våldsamheterna.  Under modern tid finns det vissa kontakter och minnet av missionen finns kvar.

Flagga Kina

Namn: Zhonghua Renmin Gongheguo/Folkrepubliken Kina
Statsskick: Republik
Huvudstad: Beijing
Självständighet:
Yta: 9 600 000 km2
Befolkning: 1,35 miljarder (officiellt, många födslar registreras dock inte)
Valuta: Yuan
Officiella språk: Putonghua (Beijing-dialekten av mandarin)
Andra språk: En mängd olika mandarindialekter, olika minoritetsspråk
Folkgrupper: 92% han (kineser), 8% fördelat på 55 olika minoriteter bl.a. zhuang, manchuer, hui, miao, uigurer, yi, mongoler.
BNI per capita: 2005 USD (källa UNDP) 7 418
Human Development Index: (UNDP) 0,699 (2011)
Religion: Ateism; buddism 0,07%, islam 0,03%, kristendom 0,03%

Projekt

Kina

Xinjiang / Östturkestan

BUDGET: 40.000
№: 43670
Asien
Kina

Zhong Nan Teologiska Seminarium i Wuhan

BUDGET: 110.000
№: 43650
Asien