Konferensen om Israel och Palestina

Publicerat 

Idag har vi haft konferensens längsta diskussion. Vi talade om situationen i Israel och Palestina. Frågan var återremitterad från förra årets kyrkokonferens. Den har också i år diskuterats flitigt på vårt samtalstorg och i förhandlingarna.

Nu har vi tillsammans beslutat att

  • be för fred i Israel och Palestina
  • uppmana ledare i Israel och Palestina att respektera mänskliga rättigheter
  • stödja organisationer som arbetar för icke-våld, fred och rättvisa i Israel och Palestina
  • söka kontakt med och stödja kristna församlingar i Israel och Palestina
  • uttrycka stöd för Palestiniernas och Israelernas lika rätt till vatten, mark och odlingar
  • uppmana ledare i Israel och Palestina att respektera internationell rätt