Kongo Kinshasa, 19 december 2017

Den 19 december förra året anordnads en förbönsgudstjänst med temat ”Kärlek och Sanning” (Amour et Vérité) i Immanuelskyrkan i Stockholm med anledning av att president Josef Kabilas mandat som president för Kongo Kinshasa hade gått ut.

Den 19 december förra året anordnade Equmeniakyrkans församling ”Kärlek och Sanning” (Amour et Vérité) tillsammans med Region Stockholm en förbönsgudstjänst i Immanuelskyrkan i Stockholm med anledning av att president Josef Kabilas mandat som president för Kongo Kinshasa hade gått ut.

Idag ett år senare, har presidentval ännu inte hållits. Valkommissionen har senarelagt valet till den 23 december 2018. De flesta inom oppositionen accepterar inte detta. Strejker och demonstrationer planeras under dagen och även kommande dagar, vilket skapar oro. Man befarar stora sammandragningar mellan poliser/militärer och demonstranter.

Låt oss be och tänka på Kongo och dess befolkning!

Med önskan om en god och fridfull jul!

Kimy Konde
samordnare Afrika