Kortfattat från kyrkostyrelsens möte 27-28 augusti

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 september, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

  • Gemensam Framtid finns nu i Alvik med några ”inlånade” medarbetare från bildarsamfunden. Sju personer har sin arbetsplats där, på hel- eller deltid och många människor möts i lokalerna till olika arbetsgrupper.
  • Kyrkostyrelsen bekräftar att Gemensam Framtid övertar ansvaret för alla centralt anställda, men formarna skall förhandlas med huvudmän och fack.
  • Kyrkostyrelsen tar tag i ledarfrågan, alla nominerade till kyrkoledare tillfrågas inför att öppna processen, fler kan nomineras och samtal om ledarskap initieras i flera sammanhang.
  • Under hösten är ett 25-tal regionala samlingar omkring fokusområden, strategiska inriktningar och regionutredning är inplanerade.
  • Gemensam Framtid tillstyrker att Svenska Missionskyrkan provar och utvärderar modeller för hur fastigheter och förmögenheter kan förvaltas, för att senare dra nytta av lärdomar.
  • Kyrkoledningen får uppdrag att planera för ett fördjupat teologiskt arbete, handboksfrågor med mera.

Mer utförlig information kommer i ett brev till församlingarna om ca 2 veckor. Brevet läggs naturligtvis även ut här på hemsidan.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Tilda på väg till tjänst i Kongo-Kinshasa" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.