Kristina Hagwall – Sångarförbundets stipendiat 2019

Bland ett stort antal nomineringar med många värdiga kandidater har Kristina Hagwall utsetts som stipendiat 2019.

Kristina är aktiv i Rissnekyrkan, Sundbyberg.  Vid sidan av sitt yrkesliv, arbetar hon troget och hängivet med olika former av sång och musik i församlingen.

Prisutdelningen ägde rum i anslutning till Musikgudstjänsten 20 oktober i Immanuelkyrkan, Stockholm.

Kristina Hagwall