Krogpastor i Göteborg

Även nattetid i Göteborg finns förväntan att mötas och umgås över en öl eller liknande. Därför är det naturligt för kyrkan att finnas där.

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 april, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Bön och offerdag Nationella missionen

Även nattetid i Göteborg finns förväntan att mötas och umgås över en öl eller liknande. Därför är det naturligt för kyrkan att finnas där.

Sedan mitten av 1990-talet har en pastor haft som särskilt uppdrag att finnas tillgänglig för samtal på krogar i centrala Göteborg. I dagsläget finns vi på tiotal krogar, ett par nätter i veckan.

Iklädd pastorsskjorta blir kyrkans närvaro påtaglig och många gånger oväntad om än uppskattad. Åtskilliga kroggäster och kroganställda uttrycker varje natt sin glädje över kyrkans närvaro genom krogpastorn.

I en miljö som inbjuder till att mötas tar Krogpastorn inga egna initiativ till samtal. Det är upp till gästerna eller personalen att ta kontakt, och de gör de. På krogen möter vi med säkerhet människor som annars inte fått möjlighet att samtala ”med kyrkan.” Samtalen varierar och kan handla om sorg, existentiell ensamhet, längtan efter tro såväl som teologiska frågeställningar.

Var gärna med i arbetet genom att bidra med bön och pengar.

Bed att människor som kyrkan möter på krogen får finna mod att följa den inre längtan som Gud planterat.

Hälsningar,
Martin Klemetz
Krogpastor i Göteborg
via Betlehemskyrkan