Fortbildningsdag för Barnkörledare

Nästa kursdag för barnkörledare äger rum i Jönköping 25 januari 2020. Dagen ingår i ett fortbildningsprojekt för barnkörledare, initierat av Equmeniakyrkans Sångarförbund och Equmenia i samarbete med Bilda, som äger rum på olika delar av landet.

Intresset för dessa dagar har varit stort och fått många positiva utlåtanden. Nu fortsätter turnén till Jönköping. Deltagare från hela landet är välkomna!

Vi har anlitat Gunnel Fagius som föreläsare, initiativtagare till projektet Barn och sång. Hon kommer att föreläsa om barns sång och sångutveckling och om den första flerstämmigheten.

Repertoar, metodik, rytmik och rörelse och hur man använder detta tillsammans med sjungande barn, kommer också inrymmas i kursdagen. Marie Rindborg och Karin Bodell leder denna workshop med inriktning på barnkörer från sex år och uppåt.

Denna fortbildningsdag sponsras av Sångarförbundet för körledare verksamma inom Equmeniakyrkan. Körledare enbart anslutna till Bilda kan också få sin avgift subventionerad. För övriga deltagare är avgiften 700 kr inkl. lunch och fika.

Medverkande

Gunnel Fagius – musiklärare, kyrkomusiker, musikforskare, läromedelsförfattare och initiativtagare till projektet Barn och sång. Med två böcker: Barn i kör – idéer och metoder för barnkörledare (1990) och Barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit (2007) har hon samlat kunskap om barns sjungande, inte bara praktiskt-metodiskt utan även med kunskaper från andra kunskapsområden av betydelse för barns sångliga utveckling.

Karin Bodell – koordinator för kreativa uttryck inom Equmenia.

Marie Rindborg – musikproducent på Equmeniakyrkans Sångarförbund.

Både Karin och Marie har gedigna erfarenheter som körledare, barnrytmikledare samt församlingsmusiker.

Mer info kring anmälan kommer. Boka datumet redan nu! Vid frågor kontakta sangarforbundet@equmeniakyrkan.se.