Publicerat 

Kyrkohandbok

 

Kyrkohandboken

Equmeniakyrkans Kyrkohandboken togs i bruk första advent 2019. Handboken i sig är ett redskap för att stärka gemenskap och igenkänning, och samtidigt välsigna mångfald.

Arbetet med en ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkans församlingar har pågått sedan 2013. Vid kyrkokonferensen i maj 2019 antog vi den i enighet.

Ladda ner: Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan (PDF)

Beställ kyrkohandboken

Kyrkohandboken kommer snart kunna beställas från Nya musik.

Gudstjänstwebben

Med anledning av den nya kyrkohandboken finns även ett gudstjänstverktyg på webben.

Gå till Gudstjänstwebben.

Rättigheter och källförteckning

Texter och böner har skrivits och tagits fram av handbokskommitténs ledamöter. Källorna är främst bibeln, den kristna kyrkans långa gudstjänsttradition och Equmeniakyrkans bildarsamfunds handböcker. Några böner och moment är med tillstånd hämtade ur boken Byggstenar för gudstjänst. Idéer och material för gudstjänstförnyelse (Svenska Missionskyrkan och Verbum förlag 2004).

s. 54 – Nattvardsbön inspirerad av veckomässan på Överås.
s. 57 – Nattvardsbön …ett enda bröd och en enda mänsklighet… skriven av Olov Hartman, publicerad med tillstånd.
s. 63 – bön ”Gud som visar sitt ansikte…” skriven av Thomas Kazen, publicerad med tillstånd.
s. 175-178 Ursprungsversion formulerad av Catarina Lindgren, publicerad med tillstånd.

Arbetet med kyrkohandboken

Ansvarig för arbetet med kyrkohandboken och ordförande för kyrkohandbokskommittéen är Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Projektledare och sekreterare är Hans Andreasson, pastor i Kanalkyrkan i Sandviken.

Kontaktuppgifter kyrkohandbokskommittén »

Om arbetet med kyrkohandbok fram till juni 2016 »

Utfört arbete och tidplan »

omslagGudstjänster av särskild anledning – remiss del två

Den andra remissdelen inför den kommande kyrkohandboken för Equmeniakyrkan gäller gudstjänster av särskild anledning. Här tillfrågas i första hand medarbetare med god vana att leda dessa gudstjänster att besvara en elektronisk remiss. Spontana svar får lämnas av den som vill.

Remisstiden är satt mellan den 1 juni och den 30 september 2015.
Läs mer »

Remiss – del ettremiss_Kyrkohandbok_WEB200

Kyrkohandbokskommittén inom Equmeniakyrkan har tagit fram en remisstext för gudstjänsten. Ett representativt urval av församlingar har tillfrågats och bejakat uppdraget att komma in med remissvar. Här öppnas tillfället för församlingar, medarbetare och enskilda att läsa materialet. Ladda ner det här nedan eller beställ en papperskopia via hans.andreasson@equmeniakyrkan.se
Den som vill inge spontana svar på remissen behöver göra detta före den 31 augusti 2015.

Remissen kan skrivas ut i två versioner. Det är endast färgen på framsidan som skiljer dem åt!
Ladda ned remissen (lila framsida) här »
Ladda ned remissen (vit framsida) här »