Kyrkokonferensen flyttas till 18-20 september 2020

På grund av rådande situation kring covid-19 och förordningar om samlingar kommer inte Kyrkokonferensen att kunna genomföras så som planerat i Malmö under Kristi himmelfärdshelgen.

Under förmiddagen idag har kyrkostyrelsen beslutat att flytta fram årets kyrkokonferens till 18-20 september 2020. Konferensen kommer att hållas i Stockholm med fokus på förhandlingar och gudstjänster. Skulle det även då inte vara möjligt att utifrån rådande rekommendationer att samlas fysiskt kommer Kyrkokonferensen ändå att genomföras med digitala lösningar.

Detta betyder att alla val som vi normalt skulle gjort i maj skjuts upp. Nuvarande kyrkoledare, biträdande kyrkoledare samt ledamöter och ordförande i kyrkostyrelsen sitter därför kvar tills konferensen har gjort sina val i september.

Under nästa vecka kommer det finnas mer utförlig information om Kyrkokonferensen sida här.

Med vänliga hälsningar
kyrkostyrelsen genom
Susanne Rodmar, ordförande