Kyrkornas roll i det offentliga rummet

sofia camnerin och amanda lind

I går hölls Kyrkornas nätverksdag för migration och integration, digitalt. Temat för dagen var Tillsammans för ett öppet samhälle – demokrati, delaktighet och inkludering. Under förmiddagen fick vi lyssna på ett spännande samtal mellan Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges kristna råd och Kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Titta på samtalet här >