Kyrkostyrelsen föreslår Gemensam kyrka

’- Det är viktigt att vi får ett permanent namn – och ett namn som är attraktivt även för dem som ännu inte är med i vår gemenskap. Jag tror att Gemensam kyrka blir riktigt bra, säger Lasse Svensson efter att tretton av kyrkostyrelsens femton ledamöter röstat för detta namn.

’- Det är viktigt att vi får ett permanent namn – och ett namn som är attraktivt även för dem som ännu inte är med i vår gemenskap. Jag tror att Gemensam kyrka blir riktigt bra, säger Lasse Svensson efter att tretton av kyrkostyrelsens femton ledamöter röstat för detta namn.

Namnfrågan för den nya kyrkan har diskuterats kontinuerligt under flera år, och vid kyrkokonferensen 2011 fattades beslut om ett permanent namn senast 2014 Kyrkoledningen har dock känt behov av att driva på processen så att den nya kyrkan får ett fast namn – om möjligt redan vid konferensen 2013. Ett av huvudskälen är att kommunikationen internt och externt blir lidande av att ha ett temporärt namn, och ett namn som inte innehåller ordet kyrka. Gemensam Framtid har visat sig vara ett alltför otydligt och vagt namn och har varit nästan omöjligt att kommunicera i kyrkans internationella relationer.

Kyrkoledningen har därför tillsammans med kommunikationsansvarig tagit på sig ett tydligare ansvar och uppdrag för att påskynda namnprocessen.

tre_kyrkoledare-krage_foto_peter_hoelstad_460

– Gemensam kyrka har ett signalvärde som är centralt för en kristen gemenskap – och som tydligt signalerar: vi vill bli fler! säger Lasse Svensson, kyrkoledare i Gemensam Framtid.

Namnprocessen

Genom åren har ett 70-tal namn presenterats och debatterats. Nästan varje vecka har tidningen Sändaren haft insändare med argumentation för olika namn och det råder ingen tvekan om att frågan har väckt stort engagemang och att många gjort sin röst hörd inför konferensen.

Förslaget Samfundskyrkan som presenterades 2010 väckte ingen entusiasm. Arbetsnamnet Gemensam Framtid skapade arbetsro och möjlighet att ta fram andra förslag under mindre tidspress. Nästa förslag kom vid kyrkokonferensen 2011 då kyrkostyrelsen föreslog namnet Equmeniakyrkan. Ett förslag som röstades bort och ledde till beslutet att anta ett nytt namn senast vid konferensen 2014.

På de sju regionala bildarmötena har namnfrågan varit en del av programmet och deltagare har uppmanats skriva ned sina förslag, inklusive argument, och dessa ”namntavlor” har sedan dokumenterats.

Oberoende experter på varumärkesfrågor har också konsulterats för att stämma av namnförslagens bärkraft och potential rent kommunikativt.

Utgångspunkt för valet av namn har varit:

  • Vi vill få ett namn som berättar vilka vi är, vilka vi vill vara och som vi ”lever”
  • Vi vill få ett namn med kyrka som andraord.
  • Vi vill få ett namn med attraktionskraft – även för människor som inte redan är med i vår kyrka.
  • Vi vill få ett namn som inte startar på minus, med negativa associationer, hos en bredare allmänhet, för att kunna attrahera nya människor och växa utanför våra väggar.
  • Vi vill få ett namn som inte fokuserar på vårt historiska arv utan på den kyrka vi är och vill vara, nu och i framtiden.
  • Vi vill få ett namn som berättar vår ”story” och skapar gemensam identitet, stolthet och engagemang.

Kyrkostyrelsen beslutade mot bakgrund av en fördjupad namnprocess och en tid av fördjupad analys och konsultation vid sitt senaste sammanträde att det namnförslag som bäst svarar mot kriterierna ovan är Gemensam kyrka.

– Vi är en gemenskap av församlingar och människor som bekänner sin tro på Jesus Kristus, det är en viktig aspekt i valet av namn, säger Olle Alkholm som gjort en teologisk djupdykning och reflektion kring det föreslagna namnet.

En annan viktig aspekt är de två experternas val av namn. Båda har utifrån ett antal föreslagna namn oberoende av varandra valt Gemensam kyrka som namnet med mest potential – och minst negativt i bagaget. Det har enligt båda en positiv klang, är inkluderande och begripligt för en bredare allmänhet.

– Med Gemensam kyrka tar vi vara på det bästa från Gemensam Framtid, men lägger till det vi saknat; att berätta att vi är en kyrka, säger Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare.


Teologisk reflektion om nytt namn för Trossamfundet Gemensam Framtid, Olle Alkholm »


För mer information kontakta

Lasse Svensson, kyrkoledare
08-580 031 01, lasse.svensson@gemensamframtid.se

Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare
08-580 031 02, olle.alkholm@gemensamframtid.se

Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare
08-580 031 04, sofia.camnerin@gemensamframtid.se