Läs och diskutera remissvaren!

Observera

Denna text publicerades första gången den 26 november, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vi har lagt upp stapeldiagram och exempel på svar ur remissen här >

Det är fritt fram att diskutera resultatet där. Kör igång!