Lasse Svensson, Olle Alkholm och Sofia Camnerin föreslås leda Gemensam Framtid

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 januari, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Pressmeddelande 2012-01-16

Kyrkostyrelsen i Gemensam Framtid föreslår efter sitt möte den 13 januari följande kandidater till de tre kyrkoledarposter som ska utgöra ett gemensamt ledarskap: Lasse Svensson (kyrkoledare), Olle Alkholm (biträdande) och Sofia Camnerin (biträdande).

Samtal kommer att föras mellan den föreslagna ledningen och kyrkostyrelsen kring arbetsuppgifter och ansvarsområden. Kyrkoledningen väljs vid kyrkokonferensen i Linköping i maj 2012.

”Lasse Svensson, Olle Alkholm och Sofia Camnerin har alla en passion för visionen för Gemensam Framtid och är mycket inspirerade och utmanade av den strategiska plattformen. De har vitsordat god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta med förändring, utveckling och förnyelse. De betonar mångfald och olikheter som viktiga och nödvändiga i den nya kyrkan”, säger Ann-Sofie Lasell, ordförande i kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid.

En profil på egenskaper och kompetenser som sågs som viktiga hos en framtida kyrkoledare togs fram av styrelsen för den tidigare föreningen Gemensam Framtid. Denna profil har förankrats i kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid och använts i samtal med de olika nominerade. En sammanvägning av utvärdering av detta, referenser, utfrågningar och de nominerades egna svar på olika frågor har sedan legat till grund för styrelsens diskussioner och beslut.

”Vi tror att Lasse Svensson, Olle Alkholm och Sofia Camnerin representerar en stor bredd i vårt sammanhang och tillsammans har de egenskaper som behövs för att bygga upp Gemensam Framtid, så att den nya kyrkan får blir en betydelsefull röst i vårt samhälle”, säger Ann-Sofie Lasell.

Närmare presentation av kandidaterna

Lasse Svensson, 40 år, är pastor i Metodistkyrkan sedan 1997 och sedan 2010 processledare i Gemensam Framtid. Lasse har också varit regionledare och distriktsföreståndare inom Metodistkyrkan, med övergripande ansvar och tillsyn. Lasse har gedigen församlingserfarenhet och erfarenhet att arbeta med förändring och utveckling, från församling och ungdomsförbund. Han har drivit utvecklingsarbetet inför bildandet av Gemensam Framtid och är väl förtrogen med processen utifrån sin roll i den nuvarande kyrkoledningen. Lasse har visat en stor passion för Gemensam Framtids vision och arbete och en mycket god förmåga att entusiasmera och skapa förankring och engagemang.

Olle Alkholm, 54 år, är pastor i Svenska Missionskyrkan sedan 1983, kyrkosekreterare sedan 2008 och från 2011 tillförordnad missionsföreståndare. Olle har erfarenhet av att leda större organisationer, både församling och samfundskansli. Han har också varit mycket involverad och engagerad i processen att bilda Gemensam Framtid. Han har gedigen kompetens i medarbetarfrågor, bland annat rörande ordination och tillsyn, samt mycket god ekumenisk kompetens och erfarenhet.

 

Sofia Camnerin, 40 år, är pastor i Svenska Missionskyrkan sedan 1997 och teologie doktor sedan 2008. Sedan 2003 har Sofia arbetat med utbildnings- och utvecklingsfrågor inom Missionskyrkan. Hon är strateg med teologisk spetskompetens, förmåga att fokusera viktiga frågor och värdefull erfarenhet av utvecklingsarbete och utbildningsfrågor. Sofia har också god erfarenhet av och förankring i internationell ekumenik.

För mer information, kontakta Ann-Sofie Lasell, ordförande i kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid. Tel: 08-580 031 03, 076-505 31 03.

Pressmeddelandet som PDF >

Styrelsen föreslår kyrkoledare i januari >
Utfrågningen av kyrkoledarkandidaterna i Norrmalmskyrkan, 9 dec >
Intervjuer med kyrkoledarkandidaterna >
Ulla Marie Gunner inte längre kandidat till kyrkoledarpost >
Pressmeddelande: Aktuella personer för val av kyrkoledare >