Lasse Svensson om ”decency” – och vad det betyder för oss

Lasse Svensson

Kyrkoledaren Lasse Svensson om starten på det nya året, oroligheterna i USA och vad ordet ”decency” kan betyda för oss alla i den tid vi lever i just nu.

Det nya året har haft en dramatisk start på många sätt. Pandemin fortsätter att skörda sina offer, men ljuset har ändå tänts i och med vaccinet. Vi måste minnas de 10 000 som har avlidit och alla deras familjer och släkter som nu har sorg. Döden kliver obarmhärtigt runt i världen. Den påverkar oss alla, tvingar oss in i olika former av karantän, skapar nya avstånd. Nu tror jag att det som behövs är vår kreativitet, vårt hopp och vår kärlek. Vi är till för varandra!

”Var och en av oss betyder något för hur helheten formas”
Det är med oro som jag följt utvecklingen i det stora landet i väster. Två modeller för vår mänskliga gemenskap har kolliderat. Oavsett vilka politiska slutsatser vi drar måste det ge oss anledning att reflektera över hur vi ser på vår roll och funktion i varje samhälle. Lite förenklat verkar nu ett ”starkt jag” ställas mot ett ”nytt vi”. Vår tid ger, i den rika världen, ett oerhört utrymme för individen och hennes egna val. Det rymmer fantastiskt utrymme för drömmar och utveckling. 

Men jag menar att utrymmet stryps för andra människor när egot får växa över sina egna gränser. Joe Biden har slagit an en ny ton. Han har talat om ”decency”. Ordet översätts oftast till anständighet.  Det säger något om hur vi bör se på varandra och samverka. Jag tror att vi alla behöver bli än mer medvetna om strukturer som förtrycker och förminskar. Vi kan inte dra oss undan vår del av ansvaret.  Var och en av oss betyder något för hur helheten formas. 

”Låt oss gå i en ny riktning”
I vår tid, i vårt land och i hela världen behöver våra röster, händer, hjärtan och fötter peka i en ny riktning. Det evangelium vi bär, det som bär oss, för oss rätt in i våra medmänniskors liv. Det finns inget annat språk för tro än kärlek. 

Nu är det viktigt att vi som kyrka varje dag tar steg mot den anständighet som ser varje människa som den bild av Gud som hon är. I allt vi gör. När vi arbetar med våra bilder av mission och globalisering, när vi i pandemin söker nya former för gudstjänster…i allt. 

Vi har ett obegränsat arbetsfält och vi orkar inte allt. Men ett steg i taget kan vi gå för att ändra riktning. Det vi gör för våra minsta – gör vi för Jesus.

Lasse Svensson, kyrkoledare

Ps: Till den sista januari pågår Equmeniakyrkans insamling till den internationella missionen. Vill du vara med och göra skillnad?
Läs mer om hur du kan ge ett bidrag!