Litauen

Fader i himmelen, tack för att vi får be för Litauen idag. Jesus, tack för att du vill möta varje människa, barn, unga och äldre. Jesus, tack för att du vill öppna din stora och välsignande famn för nåden och frälsningen som var och en behöver. Helige Ande blås kärlekens vind och nåd över människor i Litauen idag! I Jesu namn. Amen.