Miniakademi i Kaxholmen!

Mini-akademien uppstår med en förhoppning om att stärka den existentiella och andliga hälsan.

Mini-akademien vill ge ett bidrag in i samtalet och prövandet av vad det är att vara människa och kyrka i vår tid.

Mini-akademien arrangerar temadagar och kursdagar med föredrag, workshop och inspiration.

 

Mini-akademien arbetar med tre spår:

  • Tro & kreativitet – Hur de estetiska uttrycken kan bli en väg i sökandet och delandet av tro, tillit och livsmening.
  • Människa i samtiden – Om utmaningar och möjligheter i vår tid.
  • Gud i oss – Om vägar för växande och fördjupning i enskild och gemensam andlighet.

 

Mini-akademien är ett enskilt initiativ men med ett nätverkande kring Equmeniakyrkan i Kaxholmen, Bilda, och Equmenia.

 

Initiativtagare och ansvariga för mini-akademien är Filippa Millenberg och Frida Hellsing.

 

Mini-akademiens kursdagar 2017:

 

  • 20 Maj: Tro och Kreativitet – Kroppen, rörelsen och gestaltningen i mötet med Gud, varandra och bibeltexter.

 

  • 16 Sep: Människa i samtiden – Suntprat: skapa förtroende och förebygga beroende.

 

  • 25 Nov: Gud i oss –
    Om retreat på hemmaplan, i det vardagsnära sammanhanget.

 

Kursdagarna äger rum i Equmeniakyrkan i Kaxholmen.

Här hittar du mer information och anmälan!