Fortbildningsdag för barnkörledare

Om barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit

Equmeniakyrkans Sångarförbund och Equmenia i samarbete med Bilda har startat upp ett fortbildningsprojekt för barnkörledare. Kursdagarna kommer att placeras på tre olika ställen i landet. Den första dagen har genomförts 15 januari i Stockholm, med ca 30 nöjda deltagare. Andra dagen förläggs i början av hösten i Göteborgsområdet och i mitten av januari 2019 avslutar vi med en tredje dag på ytterligare en ort i landet. Datum för Göteborgshelgen kommer inom kort!

Anmäl dig till fortbildningsdagen här

Vi har anlitat Gunnel Fagius som föreläsare, initiativtagare till projektet Barn och sång, vid alla dessa tillfällen. Gunnel Fagius kommer att föreläsa om barns sång och sångutveckling och om den första flerstämmigheten. Repertoar, metodik, rytmik och rörelse och hur man använder detta tillsammans med sjungande barn, kommer också inrymmas i kursdagen. Marie Rindborg och Karin Kihlström leder denna workshop med inriktning på barnkörer från 6 år och uppåt.

Denna fortbildningsdag sponsras av Sångarförbundet för körledare verksamma inom Equmeniakyrkan. Körledare enbart anslutna till Bilda kan också få sin avgift subventionerad. För övriga deltagare är avgiften 700 kr inkl. lunch och fika.

Frågor kontakta sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Gunnel Fagius – musiklärare, kyrkomusiker, musikforskare, läromedelsförfattare och initiativtagare till projektet Barn och sång. Med två böcker: Barn i kör – idéer och metoder för barnkörledare (1990) och Barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit (2007) har hon samlat kunskap om barns sjungande, inte bara praktiskt-metodiskt utan även med kunskaper från andra kunskapsområden av betydelse för barns sångliga utveckling.

Karin Kihlström – koordinator för kreativa uttryck inom Equmenia.

Marie Rindborg – musikproducent på Equmeniakyrkans Sångarförbund.

Både Karin och Marie har gedigna erfarenheter som körledare, barnrytmikledare samt församlingsmusiker.

Till Sångarförbundets hemsida