Manifestation för öppenhet och mångfald

Under namnet ”Civilsamhälle för öppenhet och mångfald” genomför Equmeniakyrkan tillsammans med 70 andra ideella organisationer en manifestation under Almedalsveckan.

 

Mangfald

Den 1 juli klockan 13.00 runt om i Visby kommer engagerade i civilsamhället släppa ballonger och bära symboler för att markera vikten av öppenhet, mångfald och alla människors lika värde. Equmeniakyrkan deltar som en av 70 ideella organisationer och i samband med manifestationen görs ett gemensamt uttalande under namnet ”Civilsamhälle för öppenhet och mångfald”.

 

Uttalande

Mångfald och öppenhet är två fundament i det organiserade civilsamhället; i föreningsliv, folkrörelser, samfund och andra idéburna organisationer. Mångfalden är en stor resurs. Utan den hade Sverige varit fattigare.

I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin styrka och legitimitet. När nazism och rasism är på frammarsch måste vi demokratiska aktörer visa var vi står.

Vi arbetar var för sig och tillsammans för ett öppet samhälle, där alla får möjlighet att leva, delta och påverka och där ingen lämnas i utanförskap.

Alla människors lika värde är en grundbult i vårt samhälle. Vi lever i en tid då detta värde måste försvaras. Krafter som vill stänga in och stänga ute växer, och både samhället i stort och våra egna organisationer har ett ansvar att skapa verklig öppenhet, jämlikhet och inkludering. Våra organisationer ser dessa utmaningar, vi tar inte vår demokrati för given.

Därför tar vi ställning för öppenhet och mångfald.