Medlemsmagasin + Repet

Publicerat 

Första advent kommer första numret av Gemensam Framtids medlemsmagasin ut. Det är en viktig satsning för att skapa samhörighet och vi-känsla i den nya kyrkan.

Beslutet som togs på kyrkokonferensen, skapar också möjlighet att göra besparingar med färre utskick och minskade portokostnader. För att magasinet ska bli kostnadseffektivt och nå alla medlemmar i Gemensam Framtid sker nu en stor satsning på att församlingar ska komma med i registerprogrammet Repet.

Idag använder drygt 200 församlingar i Gemensam Framtid Repet. Och fler församlingar är på väg in. Detta är särskilt viktigt nu när satsningen på ett medlemsmagasin görs – och för att vi ska kunna sända varje medlem detta magasin om allt som händer just nu i Gemensam Framtid.

Det är en spännande tid vi lever i. Vi bygger en ny kyrka – och vill nå Gemensam Framtids medlemmar i hela landet. Repet är ett bra redskap för det. Är din församling ännu inte medlem i Repet så se till att bli det nu. Vi har ett spännande medlemsmagasin på väg!

Lasse Svensson, kyrkoledare

Ps. Vi vill också passa på att locka fler föreningar i vår ungdomsorganisation equmenia att komma med i Repet.