Mångfaldsarbete

I Region Mitt har många församlingar börjat jobba med att möta nyanlända svenskar på olika sätt. Språkcaféer, klädinsamlingar och gudstjänster med större mångfald än någonsin tidigare är nu en ny verklighet för många av våra kyrkor.

Läs om hur det arbetet har förändrat Equmeniakyrkan i Mohed i grunden när grannskaran snabbt växte med 150 asylsökande som fick bo på Moheds camping. Regionala kyrkoledare Lennart Renöfält berättar.

Året då vi lärde oss stava till mångfald

Ibland ”drabbar” oss upplevelser där Gud öppnar våra ögon och lär oss något nytt som enskilda lärjungar och som församling. Jag bär på en tacksamhet till Gud för det jag och den församling som jag tillhör, Equmeniakyrkan i Mohed, har fått varit med om de senaste månaderna. Dessa rader skrev jag som en inledning av vår församlings verksamhetsberättelse.

Ofta ser vi bilder på TV om vad som händer i vårt samhälle och runt om i världen. Krig och förtryck på andra platser i världen leder till att människor söker sig till Sverige. Förhållandet till främlingen har under året blivit den stora frågan. Oftast möter vi den via TV skärmen men under året har den på ett speciellt sätt blivit konkret för församlingen. Vi har börjat vänja oss vid att vi har utlandsfödda som berikar vår gudstjänstgemenskap.

Gudstjänsten 4e advent blev en symbol, ett tydligt exempel på vår begynnande mångfald. En fullsatt kyrka, sånger som lyfte oss, evangelium som berörde. En gudstjänst i ekumenisk gemenskap med pingstförsamlingen, och med ortodoxa, katolska, protestantiska och muslimska vänner från hela världen.

I predikan blev vi påminda om berättelsen om Jesu födelse som inträffade när Quirinus var ståthållare i Syrien. Ett land som flera av gudstjänstdeltagarna kom ifrån. Dagen innan fyllde de fikarummet under språkcaféet och barnen fyllde kyrkolokalen med skratt och lek.

Till gudstjänsten kom vi från Afghanistan, Irak, Syrien, Turkiet, Armenien, Ryssland, Kongo, Rwanda och så Sverige. Aldrig under missionshusets hundraåriga historia har en sån bredd av Guds barn samlats. Aldrig förr har julevangeliet om att Guds son föds in i världen, och börjar sitt liv som flykting, varit så relevant och levande för oss. Aldrig förr har den impregnering mot rasism vi fått genom evangeliet och sånger som ”Jesus älskar alla barnen…röd o gul o vit o svart gör det samma har han sagt” varit så betydelsefull och verklig som nu.

Vid årsskiftet 2015-2016 lever församlingen i en ny verklighet. Med 150 asylsökande som närmaste grannar på Moheds camping. Med språkcaféer, klädinsamling, idrottskvällar och gudstjänster samt framförallt det personliga mötet med de som flytt den långa vägen hit i en längtan att få bygga ett nytt liv för sig och sin familj. Ansikten börjar växa fram och får namn, vi får nya vänner. Alla berikas vi i en ny och vidare gemenskap. Kyrkan blir Kyrka på riktigt när den ser sin medmänniska, delar evangeliet och bygger gemenskap.

Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss.