Mångfaldsarbete

Som kyrka bär vi både på kapacitet och ansvar för att ge stöd till flyktingar och nyanlända. Därför jobbar Equmeniakyrkan med integration och för att skapa goda arbetssätt och strukturer som välkomnar och inkluderar människor från andra länder.

Möjlighet att söka bidrag – till insatser för utsatta personer

Regeringen har utlyst 50 miljoner som stöd till civilsamhället för extra åtgärder till socialt utsatta personer, bl.a. Eu-migranter, hemlösa, personer i isolering och utsatthet. Läs mer här

Bli medlem i Arbetskraftsförmedlingen!

Equmeniakyrkan har nyligen gått med i den nystartade Arbetskraftsförmedlingen. Denna förening arbetar rikstäckande för att försöka matcha unga ut i arbetslivet. Många av de unga som fått uppehållstillstånd via Nya gymnasielagen tar snart studenten och behöver då komma hitta jobb. Vi rekommenderar att församlingar och enskilda också går med. Läs mer www.Arbetskraftsförmedlingen.seVi är redo! Just nu drar Arbetskraftsförmedlingen igång en kampanj som heter ”Vi är redo!” https://arbetskraftsformedlingen.se/nu-ar-vi-redo/ Var med och sprid denna kampanj och låt oss hjälpa unga och företag att hitta varandra!

Stöd i rådgivning till asylsökande

Equmeniakyrkan är medlem i Asylrättsbyrån. Vänd er gärna dit för råd och när ni kontaktar dem uppge gärna att ni kommer från Equmeniakyrkan.

Här kan ni läsa senaste nyhetsbrevet från Asylrättscentrum: http://gantrack5.com/t/v/1_MjQ2MDM0NzQyMTM=/

Prenumerera gärna på nyhetsbrev från Asylrättscentrum. Meddela Maja Dahlhttps://sweref.org/nyhetsbrev/.