Moldavien och region mitt | v. 22

Treeniga Gud, Fader, Son och Ande, tack att du tar emot våra böner. Vi ber särskilt för Moldavien, människorna som bor där och som är där för att söka skydd. Hjälp dem att leva tillsammans och räcka till för varandra. Vi ber att du ska komma med fred i oroligheter och klokhet i fördelning av de knappa resurser som finns. Låt den hjälp som andra länder bidrar med ska komma till nytta.  

Vi tackar för sommarens läger som väntar i region mitt. Vi ber om inspiration och glädje för de som förbereder och planerar. Vi ber, Jesus, att du ska omsluta varje lägerdeltagare med hemkänsla, trygghet och lagom av äventyr. Vi ber också att Equmeniakyrkans husvagn ska vara ett glädjens budskap och trygghetens famn där den finns under sommarmånaderna.  

Och vi tackar och ber för vår skapelse. Hjälp oss att leva i fred med naturen och att gå kärlekens väg där vi går fram. Beskydda allt levande och gör oss kloka.  

Så ber för oss själva och den dag som nu är. Ge oss förstånd att göra kloka val i stort och smått och förlåtelsens sinnelag där det behövs.  

I Jesu namn, amen. 

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer komma varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i dagens podd.