Möt Lasse Svensson i Kalix 8-10 mars

Möt Lasse Svensson
Kyrkoledare i Equmeniakyrka

 

Fredag 8 mars kl. 19 Betel Ytterbyn
Nattvardsgudstjänst
Hur mycket olikhet tillåter vi?

Lördag 9 mars kl. 16 Pingstkyrkan
Föredrag/samtal
Hur möter vi varandra och andra
när många mår dåligt, inte minst unga?

Lördag 9 mars kl.18 Gudstjänst
Kollekt till flyktingarbete i Sydsudan

Söndag 10 mars kl. 11 Kalix kyrka
Gudstjänst
Uppdraget vi fått
Sångsolist – Caroline Burman
Kollekt till barnhem i Liberia

Servering efter varje samling.

Arrangör:

Equmeniakyrkan Kalix,

Pingst Kalix,

Svenska Kyrkan Kalix församling