Musik och kreativa uttryck

Gud, du talar till oss på olika sätt. Tack för alla konstverk och bilder vi har i våra kyrkor. Vi ber om inspiration för konstnärer och fotografer som arbetar i din närhet. Ge dem frimodighet att dela med sig av sina berättelser med uttryck inspirerade av dig.