Musik och kreativa uttryck

Vi ber för alla sång- och musikgrupper och den nya terminen som just börjat. Kom med din inspiration till alla ledare. Tack att du ser alla deltagare precis som de är. Vi ber om lust, glädje och kreativitet i terminens arbete.