Musik och kreativa uttryck

Vi ber för alla dem som inte kan vara med i gemenskapen i sin kör eller musikgrupp p.g.a. Corona. Ge idéer till möjliga sätt att mötas och tålamod att hålla kontakten. Var nära dem på ett påtagligt sätt. Tack för att du har gått före och möter oss även i denna ovan­liga tid.