Musikstipendiets stipendiater hösten 2019

Equmeniakyrkans Musikstipendium

Britta Ingemarsdotter, Hässelby
Karin Kjellberg, Sundbyberg
Lerum Surte Symphonic Band
Maria Öst, Surte
Körerna i Uppsala Missionsförsamling

Vi gratulerar stipendiaterna och önskar dem lycka till med de fortbildningar inom musikområdet som de sökt medel för!