Musikstipendiets stipendiater hösten 2020

Equmeniakyrkans Musikstipendium

Martin Ståhl, Göteborg
Daniel Björnell, Göteborg
August Blomgren, Uppsala
Marijke Talsma, Mariestad
Hanna Öberg, Boden
Ruth Segerberg, Bromma
Erika Bjurbäck, Jönköping
Robin Taubert, Bromma
Ulrika Holgersson, Ljung
Åsenhöga Brass Band

Vi gratulerar stipendiaterna och önskar dem lycka till med de fortbildningar inom musikområdet som de sökt medel för!