Musikstipendiets stipendiater hösten 2018

Equmeniakyrkans Musikstipendium

Lerum Surte Symphonic Band
Kören i Equmeniakyrkan Falköping
Magnus Hylander, Borås
Britta Ingmarsdotter, Hässelby
Jeanette Alfredsson, Hönö
Jenny Nilsson, Bromma
Gamla Uppsala Symphonic Band
Jacob Wessbo, Linköping

Vi gratulerar stipendiaterna och önskar dem lycka till med de fortbildningar inom musikområdet som de sökt medel för!