Musikstipendiets stipendiater våren 2018

Equmeniakyrkans Musikstipendium

Dan Inge Olsson, Sösdala
Louise Östman, Örebro
Ruth Segerberg, Bromma
Mattias Lanhage, Vänersborg
Helena Gatås, Vårgårda
Ulrika Henkelmann, Göteborg

Vi gratulerar stipendiaterna och önskar dem lycka till med de fortbildningar inom musikområdet som de sökt medel för!