Musikstipendiets stipendiater våren 2019

Equmeniakyrkans Musikstipendium

Ruth Segerberg, Bromma
Gunilla Bergstrand, Lerum
Kören Con Spirito, Andreaskyrkan, Stockholm
Helena Balke, Frövi
Oskar Karlsson, Linköping
Betlehemskyrkans Musikkår Göteborg
Marie Welander, Göteborg
Inka Glänneskog, Hisings Backa
Gabriel Glänneskog, Hisings Backa
Evelina Glänneskog, Hisings Backa
Bors Brassband
Carin Åkesson, Göteborg

Vi gratulerar stipendiaterna och önskar dem lycka till med de fortbildningar inom musikområdet som de sökt medel för!