Musikstipendiets stipendiater våren 2020

Equmeniakyrkans Musikstipendium

Elin Järnry, Göteborg
Helena Balke, Frövi
Gunilla Bergstrand, Lerum
Marie Welander, Göteborg

Vi gratulerar stipendiaterna och önskar dem lycka till med de fortbildningar inom musikområdet som de sökt medel för!