Nominering inför val av kyrkoledare

Härmed inbjuds alla Equmeniakyrkans församlingar att nominera inför valet av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare 2020. Vid kyrkokonferensen 2020 avslutar vår kyrkoledare och våra två biträdande kyrkoledare sina andra mandatperioder. Equmeniakyrkans stadgar § 13 och 14 anger att kyrkoledare och biträdande kyrkoledare väljs för en period om fyra år, och kan omväljas för ytterligare två perioder om fyra år. Vi vill därför informera om det kommande valet och bjuda in alla församlingar att nominera kandidater.

Observera

Denna text publicerades första gången den 20 juni, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Härmed inbjuds alla Equmeniakyrkans församlingar att nominera inför valet av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare 2020.

Ladda ner denna text som .pdf

Vid kyrkokonferensen 2020 avslutar vår kyrkoledare och våra två biträdande kyrkoledare sina andra mandatperioder. Equmeniakyrkans stadgar § 13 och 14 anger att kyrkoledare och biträdande kyrkoledare väljs för en period om fyra år, och kan omväljas för ytterligare två perioder om fyra år. Vi vill därför informera om det kommande valet och bjuda in alla församlingar att nominera kandidater.

I Equmeniakyrkans stadgar finns ett nomineringsförfarande inför val av kyrkoledare. Kyrkokonferensen 2019 i Jönköping beslutade att även införa möjligheten till nominering av biträdande kyrkoledare, samt att alla nomineringar ska vara kyrkostyrelsen till handa åtta månader före valet. Till kyrkoledare kan den väljas som är ordinerad eller mottagen pastor i Equmeniakyrkan, och till biträdande kyrkoledare den som är ordinerad eller mottagen pastor eller diakon i Equmeniakyrkan.

Kyrkostyrelsen har utvärderat modellen med gemensamt ledarskap, och utvärderingen visar att modellen fortsatt passar för vår kyrka. Vi menar att kombinationen av en kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare i en gemensam ledningsfunktion har många fördelar och fungerar väl. Vidare ligger det gemensamma ledarskapet också i kyrkans väsen.

Församlingarna kan nominera till ett eller alla de uppdrag som ska väljas, i detta fall en kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare. Det går bra att nominera personer som är tillgängliga för omval, såväl som andra personer som uppfyller kriterierna. De som nomineras behöver inte vara tillfrågade för att nomineras.

Inför kommande val har kyrkostyrelsen tillfrågat vår kyrkoledare och våra biträdande kyrkoledare hur de förhåller sig till omval. Kyrkoledare Lasse Svensson står till förfogande för en tredje mandatperiod. Biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin har tillträtt en tjänst som biträdande rektor vid Enskilda Högskolan i Stockholm, och står därför inte till förfogande för omval. Biträdande kyrkoledare Olle Alkholm har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Kyrkostyrelsen vill redan nu uttrycka sitt varma tack till Sofia och Olle för deras omistliga insatser som biträdande kyrkoledare.

Kyrkostyrelsen vill redan i detta brev meddela att vi har ett stort förtroende för Lasse Svensson i rollen som kyrkoledare och att kyrkostyrelsens nuvarande inriktning är att föreslå Lasse Svensson som kyrkoledare för ytterligare fyra år. Vi är dock öppna för att det kan finnas andra vägar framåt när det gäller ledarskapet för kyrkan och vill genom nominerings-processen lyssna in hur ni tänker, vilka Gud kallar och vad Anden manar oss till.

Kyrkostyrelsen ser gärna att ni lämnar er syn på vilka profiler och egenskaper kyrkoledarna bör ha för att utgöra ett för kyrkan bra ledarskap. Vi önskar också att ni lämnar er syn på modellen med en kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare i gemensamt ledarskap. Om en annan modell föreslås ber vi er motivera varför. Även om ni inte nominerar någon specifik person tar vi tacksamt emot synpunkter utifrån dessa två frågeställningar.

Kyrkostyrelsen vill veta hur ni tänker. Om ni inte håller med oss, kom med andra förslag. Om ni delar kyrkostyrelsens inriktning, delge oss även detta. Ta chansen att påverka kyrkans framtid genom att nominera kyrkoledare och biträdande kyrkoledare. Var också med och be för denna process. Vi behöver gemensamt lyssna in Guds röst i vad som är Equmeniakyrkans framtida ledarskap.

Kyrkostyrelsen vill härmed uppmuntra er att inkomma med nomineringar och andra synpunkter senast 1 oktober 2019 till epost: kyrkoledarval2020@equmeniakyrkan.se eller till:

Equmeniakyrkan
”Kyrkoledarval 2020”
Box 14038
16714 BROMMA

För kyrkostyrelsen
Susanne Rodmar
ordförande