Nomineringstiden för kyrkoledarvalet är avslutad

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 oktober, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Till alla församlingar i Equmeniakyrkan.

Nu har nomineringstiden för kyrkoledarvalet avslutats. Kyrkostyrelsen vill här tacka er alla för det mycket stora engagemang som ni givit in i processen.

134 församlingar har varit med och bidragit med nomineringar och värdefulla synpunkter på det framtida ledarskapet inom Equmeniakyrkan. 59 personer är nominerade till rollerna som kyrkoledare och biträdande kyrkoledare. Av dessa är 37 män och 22 kvinnor. Både diakoner och pastorer finns bland de nominerade.

I de nomineringar och synpunkter som kommit in från församlingarna finns ett starkt stöd för Lasse Svensson som kyrkoledare. Lasse kvarstår därför som kyrkostyrelsens huvudkandidat inför valet till kyrkoledare.

Vad händer nu?

Nu startar den del av arbetet då den särskilda beredningsgruppen, bestående av representanter från kyrkostyrelsen, går igenom nomineringarna för att under oktober inleda processen med urval och intervjuer.

Under februari/mars nästa år räknar kyrkostyrelsen med att presentera vilka de kommer att föreslå bli Equmeniakyrkans ledare. Ombuden vid nästa års kyrkokonferens i Malmö väljer därefter kyrkoledare och biträdande kyrkoledare.

Det går bra att fortsatt ställa frågor om processen på kyrkoledarval2020@equmeniakyrkan.se

Var gärna med och be för den här processen. Tillsammans behöver vi gemensamt lyssna in Guds röst i vad som är Equmeniakyrkans framtida ledarskap.

Johan Adolfsson
v ordf kyrkostyrelsen