Ny personal Region Mitt

På kyrkokonferensen valdes P-O Byrskog till ny regional kyrkoledare efter Lennart Renöfält. P-O bor i Borlänge med sin familj och börjar sin tjänst den 14 augusti.

Sommaren är här och nu blommar det i hela Region Mitt. Vi som är regionanställda börjar snart vår semester liksom många andra. Till hösten är det ett delvis nytt kollegium som möts.

På kyrkokonferensen valdes P-O Byrskog till ny regional kyrkoledare efter Lennart Renöfält. Han har tidigare varit pastor i Equmeniakyrkan, ordinerad inom Metodistkyrkan, men har de senaste åren arbetat först inom EFK och sedan EFS. P-O bor i Borlänge med sin familj och har redan hunnit tjuvstarta några dagar på kontoret.

P-O börjar sin tjänst den 14 augusti. Lennart Renöfält går i pension i höst men kommer att finnas kvar i kyrkan med sitt engagemang kring klimatfrågan. Han kommer att ha en mindre nationell tjänst med den inriktningen.

En annan som går i pension är Yvonne Göransson som arbetat som Samordnare migration och asyl. Hon ersätts under hösten av Bodil Eriksson som lämnar sin tjänst som pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan Betel Stöde. Hon fortsätter att vara pastor och föreståndare i Sundsvalls missionsförsamling på halvtid. Bodil börjar den 1 september.

Kvar på sina tjänster blir Maria Melin, regionssamordnare, Niklas Björklund, förenings- och församlingsutvecklare och Sara Löfstedt, församlingsutvecklare.

Vi önskar er alla en fin sommar!