Ny webbutbildning: Rätt att veta!

Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor webbutbildningen Rätt att veta! En utbildning för dig som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige!

Rätt att veta

Rätt att veta! är en webbutbildning för dig som i din profession möter unga som är nya i Sverige. Det är en utbildning för vuxna som har viktiga samtal med unga om ämnen som ibland kan kännas svåra att närma sig. Det kan handla om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Den tar också upp grundläggande perspektiv som ungas rättigheter, inkludering och rätten att slippa rasism.