Nyhetsbrev Region Nord

Så börjar vi återigen en ny hösttermin Vi brukar börja planera för gudstjänster, start av scouterna, upptakt med församlingen, barnkörens övningar, tonårsgruppens samlingar o.s.v.