Nytt ledarskap

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi för Kongo Kinshasa:

Förenande Baptistkyrkornas Samfund (CEBU) i Kongo Kinshasa hade sitt startår 1919 då missionärer från Svenska Baptistsamfundet landsteg i flodbyn Bendela i nuvarande provinsen Mai Ndombe på svannområdet i Kongos inland cirka 40 mil nordost om nuvarande huvudstaden Kinshasa. De kom dit på inbjudan av en som blivit kristen från Sakatafolket och även på inbjudan av jordhövdingen i Bendela.

Detta blev starten på en expansiv mission som spred sig över hela området inom Sakatastammen och vidare norrut in i regnskogen bland Nkundufolket och ursprungsbefolkningen Batwa och bland många fler stammar. På 1970-talet fick kongoleserna en egen självständig kongolesisk kyrka som sedan dess fortsatt ett nära samarbete med Svenska Baptistsamfundet, idag Equmeniakyrkan.

Idag har CEBU cirka 39 000 medlemmar i ett sextiotal församlingar. Kyrkan är en av de absolut fattigaste samarbetskyrkorna som Equmeniakyrkan har. Församlingarna och området ligger relativt isolerat och mycket av utveckling som nått till Kinshasaområdet och till områdena närmare Atlanten har inte nått hit. CEBU är dessutom drabbat av en svår intern konflikt i ledarskapet som paralyserar arbetet och även samarbetet mellan Equmeniakyrkan och CEBU. 2018 valdes en ny kyrkoledare som under 25 år bott och verkat i Kanada. Det visade sig att han var mycket auktoritär i sin ledarstil och körde över de flesta av sina medarbetare. Han kom också i konflikt med styrelsen och även med Equmeniakyrkan då han förbjöd vår representant att ha kontakt med CEBU och tvingade våra missionärer att lämna Kongo i förtid. Han gav inte en tydlig redovisning för hur pengar som gavs till projekt användes och fortsatte bo i Kanada istället för att bosätta sig på huvudorten Semendua i Kongo. I februari hölls en extra generalkonferens där man avsatte honom och valde en ny tf kyrkoledare och upphävde den tidigare kyrkoledarens beslut.

Vi ber om att situationen löses, att man får ett fungerande ledarskap och att samarbetet mellan CEBU och Equmeniakyrkan tar ny fart. Vi ber om en positiv utveckling socialt, ekonomiskt och andligt.

/Christer Daelander