Nytt löneavtal

Publicerat 

Datum för löneöversyn är den 1 maj 2013, 2014 och 2015.

Löneökningsutrymmet är 2,7 %. För medlemmar i Kommunal är utrymmet 645 kr/år.

Huvudregeln är att arbetsgivaren sätter lön efter samtal med den anställde.

Det sammanlagda löneutrymmet fördelas individuellt i lönesamtalen. Det finns ingen individgaranti i avtalet.

För 2013 gäller att lönepåslaget utbetalas retroaktivt för tiden fr o m 1 maj.

Lägstalön för anställd som har fyllt 20 år och är anställd för mer än tre månader ska efter den 1 maj 2013 vara 18 350 kr. Efter 1 maj 2014 är beloppet 18 900 kr och den 1 maj 2015 19 500 kr. Därutöver finns inga andra löner reglerade utan lönesättningen är fri efter överenskommelse med den anställde.

Övriga avtalet

Den tillåtna tiden för att låta någon vara visstidsanställd har ändrats så att allmän visstidsanställning och vikariat räknas ihop och får uppgå till sammanlagt högst tre år. En anställd kan därefter avstå från sin rätt till tillsvidareanställning för perioder om högst sex månader.

Föräldralönen som utbetalas av arbetsgivaren har utökats till 6 månader förutsatt att anställningen varat under minst ett år i följd.

Texten i löneavtalet har dessutom setts över i syfte att förenkla och underlätta tillämpningen.

För mer information se www.arbetsgivaralliansen .se där också hela branschavtalet finns tillgängligt liksom den senaste lönestatistiken från 2012.

Avtalskonferensen under oktober 2013

Avtalskonferenser för medlemmar i branschen sker lördag den 5 oktober och den lördag den 12 oktober kl.9.30-16 på följande platser:

5/10
Pingstkyrkan, Alingsås
Ryttargårdskyrkan, Linköping
Vasakyrkan, Umeå

12/10
Tingvallakyrkan, Karlstad
Allianskyrkan, Värnamo
Pingst center, Bromma, Stockholm

Anmälan sker till: kurs@arbetsgivarlliansen.se

Ange namn och datum för det seminarium du är intresserad av.