Offentliga talarstolar – en metod för att förändra

I Demokratiska Republiken Kongo finns mycket att önska när det gäller myndigheters ansvarstagande, inom olika områden. Equmeniakyrkans samarbetskyrka CEC (Evangeliska kyrkan i Kongo) använder metoden Offentliga talarstolar (Tribunes d’Expression Populaire), för att utkräva ansvar från de styrande. Metoden används lokalt på en ort eller i ett bostadsområde, och innebär att ett möte ordnas mellan representanter för de boende i området och den aktuella myndigheten.

Ofta handlar mötet om ett konkret problem, det kan t.ex.vara en väg som utlovats men inte blivit klar. Då läggs problemet fram av de boende, de ansvariga får ge svar och frågan diskuteras tills man kommer överens om en lösning och hur frågan ska följas upp. Ibland handlar de offentliga talarstolarna om ett aktuellt samhällsproblem mer i allmänhet, som t.ex. korruption eller våld i nära relationer.Även vid dessa möten deltar representanter från civilsamhället och aktuell myndighet, men de är mer informativa för att människor ska bli medvetna,få ökad kunskap om problemen och om hur man ska gå tillväga för att anmäla dessa brott. Ibland sänds de offentliga talarstolarna i radio, vilket gör att man når en större publik.

CEC utbildar grupper i hur dessa offentliga talarstolar ska gå till, och befolkningen kan sedan själv ta initiativ när de ser att myndigheterna inte lever upp till sina skyldigheter, kontakta myndigheten, sammankalla till en offentlig talarstol, komma överens, dokumentera och följa upp. Detta är en del i ett utvecklingsprojekt som finansieras till större delen med pengar från Sida.

Bilden visar en offentlig talarstol i Kinsemi, Luozi,
då temat var sexuellt våld.

Kyrkornas Världsråd har tagit fram en vägledning för församlingar som vill arbeta för hållbarhet och klimaträttvisa. Den finns på engelska, franska, tyska och spanska och är en kort, lättläst, konkret vägledning och tipsbank i hur man som lokal församling kan arbeta för en mer hållbar miljö och ett mer hållbart liv.

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-roadmap-resource-for-eco-justice-available-in-multilingual-versions