Öppet brev till Carl Bildt om Egyptens kristna

Till utrikesminister Carl Bildt: Nyligen besökte en delegation från det nya trossamfundet Gemensam Framtid Egypten, för samtal med företrädare för samarbetskyrkan Evangelical Synod of the Nile, den största protestantiska kyrkan i Mellanöstern …

Till utrikesminister Carl Bildt

Egyptens kristna minoritet behöver stöd

Nyligen besökte en delegation från det nya trossamfundet Gemensam Framtid (tidigare Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan) Egypten, för samtal med företrädare för samarbetskyrkan Evangelical Synod of the Nile, den största protestantiska kyrkan i Mellanöstern med cirka 700 000 medlemmar.

Vi har fått en bättre inblick i situationen i landet och regionen genom besök i lokala församlingar, skolor, sjukhus och genom ekumeniska kontakter.

Utvecklingen i Egypten för den kristna minoriteten, cirka 12 % av landets 85 miljoner invånare, är fortsatt svår och våra vänner bad oss förmedla följande synpunkter till omvärlden:

Under revolutionen våren 2011 stod man sida vid sida; muslimer och kristna, kvinnor och män, rika och fattiga och lyfte fram kraven på ”Frihet, rättvisa och mänsklig värdighet” tills det gamla systemet skulle falla. Men optimismen som rådde efter revolutionen har idag bytts mot osäkerhet och oro för framtiden som kyrka i Egypten.

Islamisterna vann det första demokratiska valet och många egyptier välkomnade dem. En av anledningarna var troligen att efter mer än 60 års militärstyre önskade man ett annat system.

Islamisterna dominerar nu konstitutionskommittén och försöker göra Egypten till en islamisk stat genom att utvidga Sharia-lagarna, vilket djupt bekymrar många människor. Parallellt med det pågår laglösheten och det dagliga förtrycket av kristna från salafisternas sida, detta har knappast minskat i styrka den senaste tiden. Man anser att de kristna är otrogna och vill förbjuda kyrklig verksamhet samt hindra dem från officiella poster i samhället. Till exempel finns det idag endast en kristen minister mot tidigare tre i Mubaraks regim.

Eftersom Egypten spelar en nyckelroll för freden och stabiliteten i Mellanöstern och Nordafrika vill vi uppmana den svenska regeringen att på egen hand och via EU

 – sätta tryck på den egyptiska regeringen och presidenten att införa en civil konstitution för att uppnå rättvisa och mänskliga rättigheter, som religionsfrihet för alla egyptier

 – verka för att den egyptiska regeringen

–  arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män på alla områden

–  ger trygghet och säkerhet och lika villkor för den kristna minoriteten

–  tydliggör konkreta steg för en demokratisk omvandling av Egypten till en modern, civil, demokratisk stat

 

Stockholm den 26 november 2012

Lasse Svensson, kyrkoledare
Bertil Svensson, internationell koordinator
Ulrika Morazán, regionsekreterare för Mellanöstern och Nordafrika