Oroligt i vår samarbetskyrka i Kongo Kinshasa

Vår samarbetskyrka CEBU, Communauté des Eglises Baptistes Unies, i Kongo Kinshasa, genomlever just nu en kris som utmynnar i en omfattande intern konflikt bland ledande företrädare för samarbetskyrkan. I konflikten har kyrkoledaren för CEBU upplevt att våra missionärer på plats och även våra lokalt anställda inom kyrkan inte varit på kyrkoledarens sida och därför har det blivit ett komplicerat läge för våra anställda. Equmeniakyrkan och flera lokala anställda delar inte kyrkoledarens upplevelser.

Med anledning av detta har Equmeniakyrkan valt att ta hem familjen Eriksson, vår missionärsfamilj i Kongo Kinshasa, tidigare än vad som först varit planerat. Jesica och David med sina tre barn kommer att landa i Sverige under början på nästa vecka. Det var planerat sedan tidigare att de skulle komma hem senare under våren.

Vi uppmanar här Equmeniakyrkans församlingar att be för vår samarbetskyrka CEBU i Kongo Kinshasa under gudstjänsterna nu på söndag. Vi får tillsammans be om dialog och försoning inom CEBU. Vi ber också särskilt för ledningen inom kyrkan samt för hela familjen Eriksson och våra anställda Oscar Masakale och Anderson Nsimba på vårt lokala kontor i Kinshasa som behöver hantera denna komplicerade situation.