Publicerat 

Pakistan

Pakistan

Islamiska Republiken Pakistan är världens sjätte folkrikaste land och ett av de minst utvecklade länderna i Asien.

Landet bildades 1947, efter brittiska kolonialtiden, för att ge ett eget land till Indiens muslimer. Landets korta historia präglas av politiska maktstrider och militärkupper. Demokratin har dock vuxit sig starkare senaste åren.

Omkring 97 procent av befolkningen är muslimer. Övriga 3 procent definieras som religiösa minoriteter och består bl.a. av hinduer, kristna, sikher och ahmadiyya. Under årtionden har landets ledare stiftat lagar och styrt landet på ett sådant sätt att de religiösa minoriteterna blivit andra klassens medborgare.

På senare år har religiös extremism ökat och terrorattacker skapar oro i hela landet. De kristna är extra utsatta och flera attacker har skett mot deras skolor och kyrkor.

Ge en gåva

Equmeniakyrkan har framförallt två samarbetspartners i Pakistan; Church of Pakistan och Christian Study Center. Samarbetet med Church of Pakistan och Christian Study Center upptogs gemensamt mellan Svenska Missionskyrkan och Svenska Kyrkan under 1970-talet. Fortfarande sker arbetet i nära samarbete med Svenska Kyrkan. Under början av 00-talet bidrog vi även till uppstartandet av ett kvinnocenter,Talitha Kumi Welfare Society, som är är en organisation med nära koppling till Rawind stift.Historiskt har Equmeniakyrkan, tidigare Missionskyrkan, bland annat varit med och bidragit till att starta en stor grundskola i Lahore, samt gett stöd till ett antal landsbygdsskolor och kyrkor. Sedan några år tillbaka har vi fokuserat på att stödja Church of Pakistans arbete att upparbeta och utveckla en central administration samt genom att fördjupa kontakten med Rawind stift. De har uttryckt en stor längtan efter närmare relationer och en önskan att komma bort från tillfälliga projektstöd. Att känna stöd från kristna utanför landets gränser blir extra viktigt när många lever i en utsatt situation. Flera utbytesresor har tidigare ägt rum mellan Rawind stift och svenska församlingar men under det senare åren har det varit svårt att få visum till Pakistan och landet har också haft en del oroligheter vilket gjort att svenskar har avstått från att resa. Equmeniakyrkan stödjer arbete med att minska konflikter mellan religiösa grupper och att lyfta minoritets rättigheter. Detta sker genom ett Sida-finansierat projekt med Christian Study Center som samarbetspartner. Just nu pågår ett treårigt projekt (2017-2019) vid namn \”Peaceful Co-Existance among Religious Communities\” Vi stödjer också arbetet på Talitha Kumi att ge rättshjälp och stöd till våldsutsatta kvinnor, samt ge fattiga kvinnor möjlighet till självförsörjning.
Church of PakistanChurch of Pakistan bildades 1970 efter en sammanslagning av fyra samfund; Anglikanska kyrkan, Metodistkyrkan, Lutherska kyrkan samt skotska Presbyterianska kyrkan. Samfundet består av åtta relativt autonoma stift där vår relation genom åren särskilt koncentrerats till Raiwind stift – ett område kring storstaden Lahore.Totalt är omkring 350 000 medlemmar anslutna till samfundet, vilket gör det till det näst största protestantiska samfundet i Pakistan efter presbyritanska kyrkan. Samfundsledare är för närvarande biskop Samuel Azariah, även biskop för Raiwind stift.Kyrkan arbetar med traditionella områden såsom pastoralt arbete, sjukvård och utbildning, men har också ett starkt fokus på kvinnors situation, mänskliga rättigheter, fredsbyggande och ungdomsarbete. Just nu är man inne i en process att stärka den nationella kyrkan för att på så vis kunna vara en starkare röst i samhället.Christian Study Center  Detta är en ekumenisk organisation som arbetar inom tre områden: Att stärka Pakistans kyrkor att verka i en muslimsk kontext,  att bedriva forskning kring kristendom och islam och hur de relaterar till varandra, samt att bidra till dialog och kunskap i hur man lever sida vid sida religiösa grupper emellan i Pakistan. Som strategi arbetar man med påverkansarbete och utbildning på flera nivåer i samhället och stärker bl.a. lokala frivilligorganisationer och strategiska grupper så de kan jobba vidare med fredsfrågor i sin kontext.Talitha Kumi Welfare CenterTalitha Kumi startade 2001 med stöd från Missionskyrkan och Svenska Kyrkan och har sedan dess arbetat med att ge stöd till kvinnor. Centret, som är nära kopplat till Church of Pakistan, ligger i Lahore i ett fattigt område med majoriteten kristna och är nu en av Equmeniakyrkans samarbetspartners. Här ges juridiskt stöd och samtalsstöd och här sker utbildning av barnmorskor, sömmerskor och frisörer/kosmetologer.

Vill du läsa mer om Pakistan och om våra samarbetspartners? Här finns några tidigare publicerade artiklar:

Ett hjärta för Pakistan  artikel om projekthandläggare på Equmeniakyrkan, maj 2016

Hot och hopp i Pakistan   blogg Equmeniakyrkan, april 2016

Terrorism och utsatthet de kristna i Pakistans vardag – blogg Equmeniakyrkan, jan 2016

Det var som att allt liv hade utplånats –  Tidningen Dagen om två attacker 2015 mot kyrkor i Lahore, mars 2016

Kristna i Pakistan tvingas leva på kloakvatten – Tidningen Dagen, mars 2016

Hädelselagar sprider skräck bland kristna – Tidningen Dagen, april 2016

Blodig attack mot Påskfirare – Sändaren, mars 2016

Terrordåd mot kristna påskfirare i Pakistan – Tidningen Dagen, mars 2016

Flagga pakistanNamn: Islamic Republic of Pakistan Statsskick: Islamisk federal republik Huvudstad: Islamabad Självständighet: 1947 Yta: 796 095 km2 (innefattar inte den pakistankontrollerade delen av Kashmir, som utgör 84 159 km2) Befolkning: drygt 190 miljoner Valuta: Pakistanska Rupees (PKR) Officiella språk: engelska (officiellt), urdu (nationalspråk) Andra språk: punjabi, sindi, pashto och baluchi Folkgrupper: punjaber (60%), sindier (10%), pashtuner (10%), mohajirer (8%), balucher (3%), andra minoriteter så som seraikis,hazarer m.fl. (9%) BNI per capita:  5510 USD (PPP) år 2014 enl. Världsbanken Human Development Index: (UNDP) 0.538, rank 147 (2014) Religion: 97% muslimer varav majoriteten är sunni, ca 20% shi’a, och en mindre grupp ahmadiyya. Övriga 3 %; kristna, hinduer, sikher m.fl.

Projekt

Pakistan

Insatser tillsammans med Church of Pakistan

BUDGET: 150.000
Utbildning
Barn och ungdom
Asien
Pakistan

Fredsbyggande och minoriteters rättigheter

BUDGET: 170.000
№: 43751
Utvecklingsarbete
Utbildning
Fred
Asien
Pakistan

Talitha Kumi kvinnocenter

BUDGET: 40.000
№: 43761
Hälsa/sjukvård
Utvecklingsarbete
Utbildning
Asien