Panorama – en mötesplats för utmanar- och roverscouter

Under 2020 kommer Equmenia arrangera en nationell scouthelg för dig som är utmanar- och roverscout mellan 16 och 25. Idén är att skapa ett nationellt nätverk där utmanar- och roverscouter kan mötas, utvecklas, upptäcka nya sätt att engagera sig, och hitta ny inspiration i sin scouting och växa som ledare. Helgen har fått namnet Panorama och är tänkt att bli startskottet för årliga samlingar.

LÄS MER