Pionjärdygn på Villa Shalom, Oskarshamn

Publicerat 

Skörden är mogen

”Ni säger: fyra månader till , så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd” (Joh 4:35)

Det spirar en andlig längtan i vårt land och vi börjar se tecken på att det finns en mogen skörd. Årets pionjärdygn är förlagt till Kalmar län och är ett samarrangemang mellan Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan Region Öst. Kalmar län är det län i Sverige där frikyrkorna minskar mest i medlemsantal och därför vill vi lägga fokus på både behoven och utmaningarna i den här delen av Sverige. Vi gör det genom att samlas på Villa Shalom i Oskarshamn, en missionsbas i hjärtat av Kalmar län.

Dygnet äger rum mellan den 11-12 maj. Deltagaravgiften är 550 kr och det inkluderar mat & logi hela dygnet. Endast mat kostar 450 kr.

Mer information om anmälan, program och medverkande hittar du här.