Preachers for future skriver öppet brev till regeringen

Lena Bergström

Ett 70-tal pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan har tillsammans med nätverket Preachers for future skrivit ett öppet brev till Sveriges riksdag och regering kring klimatnödläget.

Lena Bergström, pastor i Equmeniakyrkan, är en av de som engagerat sig i Fridays for future. Här på bilden på väg till riksdagen och regeringen med budskapet om att de ungas framtid måste tas på allvar.

Läs brevet som publicerats i Sändaren: https://www.sandaren.se/debatt/oppet-brev-till-sveriges-riksdag-och-regering-19-mars-2021