Pressmeddelande: Nya kyrkan till Ekumeniska Centret

Observera

Denna text publicerades första gången den 10 december, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

PRESSMEDDELANDE 2010-12-09

Samhörigheten är den drivande värderingen när tre samfund förbereder bildandet av en ny kyrka. Den 8 december skrevs kontrakt för lokaler vid Alviks Torg, Stockholm. Dessa lokaler kommer rymma ekumeniska centret, som i dag finns i Sundbyberg. equmenia kliver in som ny part i ekumeniska centret och det bereds plats för GF-kyrkan att flytta in, förutsatt att församlingarna inom Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan vågar och vill bilda en gemensam kyrka.

– Det är otroligt skönt att den nya kyrkan får den här möjligheten, säger Lasse Svensson, processledare för Gemensam Framtid. Lokalgruppen uppdrag var att söka en större närhet till andra kristna organisationer och de här lokalerna är verkligen mitt i prick!

Johan Nilsson, ordförande för equmenia, förklarar möjligheterna för ungdomsorganisationen:
– Det är nära den nya kyrkan, nära Svenska Missionsrådet som vi kör praktikantprogrammen med, nära Sveriges Kristna Råd där Kyrka & Skola och nätverket för Sveriges kristna ungdomsorganisationer finns, nära Diakonia och deras aktivistgrupperna. Men framför allt ger närheten goda möjligheter till nya samarbeten.

Lasse Svensson understryker likheten med en lokal församling:
– I alla våra lokala sammanhang ligger kyrka och ungdomsorganisation nära varandra. Det här kontoret ska efterlikna det och göra det lättare att betjäna församlingar och föreningar.

Tillträdet är från 1 juli 2011. Gemensam Framtid kommer ta slutgiltig ställning till lokalerna efter ett förväntat beslut om bildande av ny kyrka 2-5 juni 2011. Inflytten kommer alltså för GF:s del ske vid ett senare datum.

– Och givetvis ser vi fram emot en ytterligare breddning, säger Johan Nilsson, med en flirt till Sveriges Unga Katoliker och Pingst Ung.

Kontaktuppgifter:
Lasse Svensson, processledare Gemensam Framtid, telefon 0708 – 46 46 64
Johan Nilsson, ordförande equmenia, telefon 0730 – 48 27 98

BASUPPGIFTER OM AVTALET

FASTIGHET:

Nätdomaren 1 på Gustavslundsvägen 18 i Bromma. Tunnelbana Alvik.

TOTALT HÅRD YTA:

3 122 m2 i två plan

TOTAL ÅRSHYRA:

drygt 6 500 000 kr årligen

HYRESTID:

7 år, 1 juli 2011 – 30 juni 2018

SAMARBETSPARTER:

Diakonia, equmenia, Gemensam Framtid, Kristna Fredsrörelse, Kyrkornas EU-kontor, Nämnden för Statens stöd till trossamfund, Svenska Missionsrådet och Sveriges Kristna Råd.

FRÅN STOCKHOLMS CENTRAL:

Tar det 14 minuter med grön tunnelbanelinje.

Avsändare: equmenia och Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid