Pressmeddelande: Sverige har fått ett nytt kyrkosamfund!

Observera

Denna text publicerades första gången den 5 juni, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Treenighet. Christian Alstedt, biskop för Metodistkyrkan i Skandinavien,
Karin Wiborn, missionsföreståndare för Svenska Baptistsamfundet, och
 Göran Zettergren, missionsföreståndare för Svenska Missionskyrkan,
välkomnar beslutet om en ny , gemensam kyrka.
Foto: Boppe Perhamn

PRESSMEDDELANDE
från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och föreningen Gemensam Framtid, 4 juni 2011

Idén att bilda en ny kyrka har bearbetats i flera år. Under Kristi Himmelsfärdshelgen höll de tre samfunden sina respektive årskonferenser under det gemensamma namnet Avstamp. På fredagen sade alla tre årskonferenserna ja till att gå vidare med den nya kyrkan, som haft arbetsnamnet Gemensam Framtid. Under lördagens Bildarmöte fattades det slutgilitiga beslutet av mer än 400 tillresta ombud från församlingar tillhöriga de tre samfunden.

Den nya kyrkan börjar enligt planerna sin verksamhet nyåret 2011/2012, och kommer att ha sitt kansli i Ekumeniska Centret som är under uppbyggnad i Alvik, Stockholm.

Vad den nya kyrkan ska heta är däremot ännu oklart. Equmeniakyrkan, som föreslagits av den nya kyrkans styrelse, mötte kritik från många ombud och drogs tillbaka. Arbetsnamnet blir nu Gemensam Framtid i väntan på ett nytt beslut. Ett beslut ska fattas senast 2014.

En ny ledare för den nya kyrkan är inte utsedd.

.
För mer information, kontakta:

Lasse Svensson
processledare för nya kyrkan
tel. 070-846 46 64

Görel Byström Janarv
kommunikationschef
Svenska Missionskyrkan
tel. 070-710 82 26

Susanna Järlund
kommunikationsansvarig
Svenska Baptistsamfundet
tel. 070-758 27 23