Kundkorg full med mat

Fred för Syrien

Equmeniakyrkan fortsätter sin satsning för Syriens befolkning genom Synodens arbete. Mitt i det hopplösa läget så fortsätter människor att försöka skapa någon slags vardag. Det handlar om uppvärmning, bostäder, skolgång och medicin i första hand.  Även om kriget inte är över, så har det dock blivit lugnare och säkrare i vissa områden och en del människor har haft möjlighet att kunna återvända. Men det är fortsatt stora ekonomiska och sociala problem eftersom arbetslösheten är mycket hög och priserna bokstavligt talat rustat i höjden. De flesta människor har förlorat sina jobb under kriget och om man har ett arbete så är det oftast som daglönare dvs man lever av den inkomst som man kan få ihop under dagens lopp.  Många människor som inte varit fattiga tidigare lever nu i utsatthet och fattigdom och behöver hjälp med basala behov som rent vatten, hyra till bostad, pengar till skolavgifter, mediciner etc. Till denna osäkra tillvaro kommer hoten om eskalering av våld, hot om terror och stormakternas ovilja att kunna skapa en varaktig fred.

Många miljoner människor ur Syriens befolkning är flyktingar i sitt eget land, så kallade ”internflyktingar”. Det är dessa familjer som Synodens arbete främst vänder sig till. För många av dessa är situationen väldigt svår med brist på rent vatten, el, mat, värme – och arbete. Nödhjälpen distribueras via Synodens lokala församlingar som ser till att de människor som har störst behov får tillgång till adekvat hjälp.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
250.000 kr
Projektnummer:
SYR 46210
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Fred för Syrien" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.