Kundkorg full med mat

Fred för Syrien

Equmeniakyrkan fortsätter sin satsning för Syriens befolkning genom Synodens arbete. Mitt i det hopplösa läget så fortsätter människor att försöka skapa någon slags vardag. Det handlar om uppvärmning, bostäder, skolgång och medicin i första hand.  Man räknar med att ca 25% av barnen i Syrien kan gå kvar i sin skola, men behöver stöd för inköp av skoluniform, skolväska och hjälp att betala skolavgift när familjens ekonomi har raserats pga kriget.

Kriget i Syrien är inne på sitt sjätte år. Hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner människor befinner sig på flykt. Drygt 4 miljoner i grannländerna Libanon, Jordanien och Turkiet.

Några få 100 000 lyckas ta sig till Europa. Men de allra flesta är kvar inne i Syrien. UNHCR räknar med 7,6 miljoner människor på flykt inne i sitt eget land. För många av dessa är situationen väldigt svår med brist på rent vatten, el, mat och värme. Equmeniakyrkans partner, NESSL (Evangeliska protestantiska kyrkan i Syrien och Libanon) arbetar med distribution av nödhjälp från sina lokala församlingar på 17 platser inne i Syrien.

Det är matpaket med basvaror för en familj, hygienartiklar och gasol till matlagning. Man delar även ut hyresbidrag eftersom många blir tvingade att betala överpris för att kunna få tak över huvudet.

Levnadskostnaderna har ökat dramatiskt sedan kriget bröt ut. En limpa bröd kan kosta 80 kr och en liter bensin över 100 kr. Människor som levt bra med fasta jobb och fina bostäder blir fattiga när man inte längre har kvar den ekonomiska tryggheten och plattformen i livet.

Samarbetspartner

Equmeniakyrkans samarbetskyrka heter National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) eller kort och gott; ”Synoden.” Den grundades 1848 med stöd från presbyterianska kyrkor i USA och i Storbritannien och har idag sitt huvudkontor i Beirut med ett 20-tal församlingar i Libanon respektive Syrien.

NESSL har alltid haft ett stort socialt arbete och satsat mycket på utbildning och skolor. I mitten av 1900-talet blev Synoden självständig. Equmeniakyrkan etablerade sin relation med Synoden när flyktingar från inbördeskriget i Libanon kom till Sverige under sent 70- och 80-tal.

Många av dem var medlemmar i Synoden och hittade in i dåvarande missionsförsamlingar. Under senare delen av 1900-talet har en stor del av de kristna lämnat Mellanöstern och medlemsantalet i NESSL har sjunkit. En utveckling som fortsatt och eskalerat pga det pågående kriget i Syrien som startade 2011.

Fr o m hösten 2011 har Synoden organiserat sitt humanitära arbete bland syriska flyktingar i Libanon och internflyktingar som är kvar inne i Syrien. Equmeniakyrkan har sedan 2012 på olika sätt stöttat de särskilda insatserna inom det humanitära programmet.

Insamling och budget

Equmeniakyrkan fortsätter sin satsning för Syriens befolkning genom Synodens arbete. Mitt i det hopplösa läget så fortsätter människor att försöka skapa någon slags vardag. Det handlar om uppvärmning, bostäder, skolgång och medicin i första hand. Man räknar med att ca 25% av barnen i Syrien kan gå kvar i sin skola, men behöver stöd för inköp av skoluniform, skolväska och hjälp att betala skolavgift när familjens ekonomi har raserats pga kriget.

Vi räknar med att stötta 2000 elever/år med 250 kr/ elev under en treårsperiod. Vi önskar också att fler blir månadsgivare som kan ge regelbundet genom autogiro till Synodens arbete.

  • Hyresbidrag till en familj som är internflyktingar = 1500 kr/mån
  • Medicin och läkarvård/familj = 1000 kr/mån
  • Matpaket för en familj = 500 kr/månad
  • Hygienpaket till barnfamilj (blöjor, barnkläder m m) = 300 kr/mån
  • Värmepaket med gasol för matlagning = 150 kr/mån

Se alla projekt