Mänskliga rättigheter, entreprenörskap och förbättrad miljö i två av CECs regioner

Det Evangeliska Samfundet i Kongo (CEC) driver ett projekt för att på olika sätt stärka människors möjligheter till försörjning, och deras kapacitet att ta tillvara på sina rättigheter samt att förbättra miljön.

Målgruppen för projektet är personer som inte är läs- och skrivkunniga.

Projektet riktar sig till 3000 personer i 40 byar eller orter i två av CEC:s regioner; Songololo och Luozi.

Undervisningen utgår från texter om hälsa, hygien, miljö och klimat, entreprenörskap mm. Samtidigt som deltagarna lär sig läsa, skriva och räkna får de ökad kunskap om dessa teman. De får också möjlighet att reflektera och agera tillsammans för att förbättra sin situation, både genom egna initiativ och genom att påverka myndigheter att agera.

Ett exempel på hur projektet bidrar till att förbättra både miljön och deltagarnas ekonomi är introduktion av en förbättrad spis som inte behöver lika mycket kol. Detta bidrar både till ett minskat klimatavtrycket och att det blir mer pengar över i hushållet.

Den nya ugnen är också lättare att använda vilket förenklar matlagningen.

Deltagarna har även möjlighet att bilda kooperativ där de kan ägna sig åt entreprenörskap för att höja sin inkomst och stärka sin stälning i samhället.

Man arbetar även med att stötta deltagarna i dialogen med myndigheterna i regionerna för att de ska ta ett större ansvar för människornas rättigheter. Det görs genom att invånarna på en plats bjuder in myndighetspersoner för att diskutera och ställa krav, som sedan följs upp.” ”

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
2 154 000 kr, insamlingsbehov 135 000 kr
Projektnummer:
44651
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Mänskliga rättigheter, entreprenörskap och förbättrad miljö i två av CECs regioner" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.