Projekt - stöd med mat och ekonomi

Mänskliga rättigheter och ekonomiska initiativ

Det Evangeliska Samfundets i Kongo (CEC) driver ett projekt för utveckling i hela det område där kyrkan är verksam, i Kongo Central och i Kinshasa.

Projektet har tre delar:

  1. Stärkande av människors kapacitet att påverka myndigheterna att agera på aktuella problem.
  2. Ekonomisk utveckling genom utbildning i entreprenörskap, framtagande av lokala utvecklingsplaner och stärkt kapacitet i grupper som driver små och medelstora företag.
  3. Stärkande av CEC:s egen kapacitet när det gäller förvaltning och lokala ekonomiska initiativ.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Mänskliga rättigheter och ekonomiska initiativ" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.