Projekt - församlingsstyrelse

Organisationsstöd till samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa

Equmeniakyrkan vill bidra till att våra samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa stärker sin organisation och ekonomi så att de kan spela en allt större roll bland människor både då det gäller att sprida evangeliet och att förbättra människors levnadsvillkor.

För närvarande får Evangeliska Samfundet i Kongo (CEC) ett stöd för att bland annat höja kompetensen bland de anställda, att få tillgång till modern teknik och att stärka kontakterna mellan den centrala administrationen och de olika regionerna och församlingarna.

Equmeniakyrkan ger också stöd till Förenade Baptistkyrkors Samfund (CEBU) för att bygga upp en projektorganisation som ska kunna driva utvecklingsprojekt. I detta arbete bidrar även BCPAD som är CEC:s utvecklingsorganisation med sina kunskaper och erfarenheter.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
400.000 kr
Projektnummer:
44540
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Organisationsstöd till samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.