Near East School of Theology (N.E.S.T.)

Near East School of Theology (N.E.S.T) är en utbildningsinstitution som grundades 1932 ligger centralt beläget i Beirut, i stadsdelen Hamra nära det amerikanska universitetet.  Men rötterna till protestantisk teologisk utbildning i Mellanöstern går tillbaka ytterligare 100 år i tiden och grundades i samverkan mellan amerikanska missionärer och lokala protestantiska samfund i området.

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2017/02/nest.jpg

N.E.S.T  är ett ekumeniskt protestantiskt seminarium som betjänar de evangeliska kyrkorna i hela Mellanöstern. I första hand välkomnar man pastorer och församlingsmedarbetare från de protestantiska och evangeliska kyrkorna, men också studenter med ortodox, orientalisk eller muslimsk bakgrund. Seminariet erbjuder utöver olika examina i teologi också studier i kristna-muslimska relationer och ger offentliga föreläsningar flera gånger varje termin om utvecklingen i Mellanöstern, inte minst relaterat till den kristna kyrkans liv och verksamhet.

Målsättning och syfte för N.E.S.T

  • att utbilda pastorer och församlingsmedarbetare för tjänst i församlingar och kristna organisationer i Mellanöstern
  • att erbjuda fördjupning och fortbildning för pastorer och församlingsmedarbetare som arbetar i aktiv tjänst i Mellanöstern
  • att erbjuda lekmannautbildningar i teologi
  • att välkomna studenter från Mellanöstern oavsett kyrkotradition som vill fördjupa sina kunskaper om protestantisk teologi och tro.
  • att välkomna internationella studenter som har ett intresse av att bedriva sina teologiska och bibliska studier i den historiska – kulturella kontexten som Mellanöstern utgör

Undervisningsspråket vid N.E.S.T  är engelska och i den höga byggnaden i Beirut finns ett bibliotek med 42 000 volymer på engelska, arabiska, armeniska , franska och tyska. I bottenvåningen finns också ett kapell med en församling som möts till gudstjänst varje söndag.

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2017/02/Mary-Mikhael-1.jpg

Dr Mary Mikhael var under åren 1994 – 2011 rektor på Near East School of Theology (N.E.S.T). Hon var den första kvinna att inneha en sådan position och hon har arbetat som fakultetslärare på N.E.S.T  från 1984 fram till sin pensionering 2011. Utöver sina studier på N.E.S.T har hon även bedrivit studier och forskat i USA . Dr Mikhael har givit ut flera böcker bl a om ledarskap. Hon har flera gånger varit i Sverige på uppdrag av den Nationella Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon (NESSL),för att berätta om hur samfundet arbetar med Syrienkrisen och det humanitära programmet.

Region:
Land:
Ämnen:
,
Budget:
98.000 kr, Insamlingsbehov 63.000 kr
Projektnummer:
46220
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Near East School of Theology (N.E.S.T.)" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.